top of page

Zwaarte Kracht

"Zwaarte Kracht".

Geaard, oer, sterk. Bovenlijf gedraaid om alles in de gaten te houden: Veilig! Maar ook gedraaid  om maar niets te missen, waarbij mogelijk de olijfolie van de lepel in de hand voor je, afglijd. Zoals in Coelho’s “Alchemist”.

De Phallus als symbool voor de figuurlijke mannelijkheid.

Strak, pure kracht, hard, met name voor zichzelf. Vanuit de pit ontspruitend in telkens nieuwe ideeën en fantasieën.

Een huid die fragiel oogt, veel te makkelijk indrukbaar, maar altijd weer terugverend.

Twee entiteiten, verbonden door een ketting met schakels. Beiden krachtig, elk zo verschillend, maar een totale aanvulling aan elkaar.

Maar als de rugzak te zwaar wordt, breekt de zwakste schakel.

Specificaties:

  • Materiaal: Keramiek, porselein, ijzer, koper

  • losstaand

  • Afmetingen: 60 x 25 x 25 cm

  • Prijs: 1200.-

"Gravity Force". ​

 

Grounded, earthy, strong. Chest turned to keep an eye on everything: Safe! But also turned   so as not to miss anything, whereby the olive oil may slip off the spoon in your hand in front of you. As in Coelho's "Alchemist".

The Phallus as a symbol for figurative masculinity.

 

​ Tight, pure power, hard, especially for herself. Sprouting from the pit in ever new ideas and fantasies.

A skin that looks fragile, much too easy to squeeze, but always springing back.

​ Two entities, connected by a chain. Both powerful, each so different, but a total complement to each other.

 

​ But if the backpack gets too heavy, the weakest link breaks.

 

Specifications:

  • Material: Ceramic, porceline, iron, cupper

  • Free in space

  • Dimensions:  60 x 25 x 25 cm

  • Price: 1200.-

bottom of page