top of page

Teveel.

Overwhelmed.

Inspiratie komt vaak uit dingen uit het leven. Dat wat ik op straat zie en of vind, maar soms ook vanuit mezelf. Emoties. Zoals deze. Soms is het allemaal teveel. Iedereen en alles trekt aan je. En je kunt niet ontkomen. Weet dat alles weer opgelost wordt. Meestal door de tijd. Dat is fijn.

Specificaties

  • Materiaal: Etsdruk op geschept papier. Maximale oplage 5 stuks 4e Staat.

  • Afmetingen:... x .... cm.

  • Prijs: E 120.00

 

Inspiration often comes from things in life. What I see and / or find on the street, but sometimes also from myself. Emotions. Like this one. Sometimes it is all too much. Everyone and everything pulls at you. And you cannot escape. Know that everything will be solved again. Usually through time. That's nice.

Specifications

  • Material: Etching on handmade paper. 

  • Dimensions: xx x xx cm.

  • Price: E 120.00

bottom of page