De slobsok.

The slob sock.

Naar aanleiding van een van de schetsen van Jheronimus Bosch, Waarbij een heer, door mij gezien op een expositie, model heeft gestaan voor het idee. Deze meneer, zeer exentriek, viel op door zijn deftige slobsokken. En bij deze slobsokken hoort een eend. Zijn poten en zijn kop, maar dan toch ook niet: Het hoofd is geen eend. De buik een ton. Een lopende ton, die zijn gast naar elders brengt. Zijn gast de soldaat met de vlag. Moe. Dronken wellicht. Want daar waren de soldaten goed in. En waar dan beter toeven dan in een bierton.

 

Specificaties

  • De slobsok is op te tillen aan de poten.

  • Kan los op een sokkel of tafel worden neergezet.

  • Uitgevoerd in keramiek.

  • Afmeting 26 x 33 x 66 cm.

  • Prijs exclusief houten sokkel: E 1400.00

Following one of the sketches of Jheronimus Bosch, where a gentleman, seen by me at an exhibition, served as a model for the idea. This gentleman, very eccentric, stood out for his elegant slob socks. And with these slob socks comes a duck. His legs and his head, but then again: The head is not a duck. The belly a ton. A running barrel, which takes his guest elsewhere. His guest the soldier with the flag. Tired. Drunk perhaps. Because the soldiers were good at that. And where better to relax than in a beer barrel.

 

Specs

  • The slob sock can be lifted by the legs.

  • Can be placed separately on a base or table.

  • Made in ceramic.

  • Dimensions 26 x 33 x 66 cm.

  • Price exclusief wooden base: E 1500