De schaatser.

The ice skater. 

Keramiek stuk vanuit inspiratie van Jheronimus Bosch. Een beeltenis die vaak gebruikt wordt, maar nu niet als vogel wordt afgebeeld maar als persoon. Waarbij de gezichtsuitdrukking en handeling duidelijk maakt waar de trechter voor staan: leeghoofdigheid.

 

Specificaties

  • Los in de ruimte te plaatsen.

  • Afmetingen 50 x 36 x 36 cm.

  • Prijs: E 395.00

Ceramic piece inspired by Jheronimus Bosch. An image that is often used, but is now depicted not as a bird but as a person. Where the facial expression and action make clear what the funnel stands for: emptiness.

 

Specs

  • Can be placed separately in the room.

  • Dimensions: 50 x 36 x 36 cm.

  • Price: E 395.00