top of page

Rock Musicians.

Jeroen Bosch heeft veel schetsen nagelaten. Juist de schetsen geven mij veel ideen voor keramiek beelden. De schetsen, naast alle zaken die ik her en der verzamel (leer, metaal, oude sieranden, lampen) gaf mij de inspiratie voor deze "Rock Musicians". Transformatie van rotsen naar wezens. Timbalen ipv schelpen op de kop, en een sieraad tussen de poten. Links van de schets nog zo'n wezen. Maar als de een een muzikant is, dan moet de ander dat ook zijn, nietwaar?

 

Specificaties

  • pigmenten, engobes, glazuur, met leer, metaal, sieraden.

  • Kunnen los neergezet worden. Is eigenlijk een duetje

  • Afmeting  Met bekkens: 34 x 30 x 32 cm; Met fluit: .....

  • Prijs E 850,-

Jeroen Bosch left many sketches. The sketches in particular give me many ideas for ceramic sculptures. The sketches, in addition to all the things I gather here and there (leather, metal, old jewelry, lamps), gave me the inspiration for these "Rock Musicians". Transformation from rocks to creatures. Timbales instead of shells on the head, and a jewel between the legs. To the left of the sketch is another creature. But if one is a musician, then the other must also be, right?

 

Specifications

  • pigments, engobes, enamel, with leather, metal, jewelry.

  • Can be placed separately. Is actually a duet. 

  • Dimensions Big person: 34 x 30 x 32 cm; With fluit.....

  • Price E 850.-

bottom of page