top of page

Het Edelzwijn

“Het Edelzwijn”. De laatste uit de serie “nav Jeroen Bosch”. Een serie die begon uit “omzetten van 2 dimensionale kunst in 3 dimensionale”, maar die al rap totaal iets anders werd. De dingen die ik al juttend vond en waar mijn hersens dan mee op de loop gingen: zodat het 3-dimensionale werk ver van de 2 dimensionale bron af lag.

Tijdens de Via Tolosane vond een loopmaatje de bovenkant van deze schedel. Het stinkende stuk karkas door mij stiekem het hotel ingebracht en in het bidet ontdaan van alles wat bederfelijk was.

De rest van de schedel is keramiek.

Een expositie van Mugler maakte het beeld in mijn hoofd af. Natuurlijk niet simpel een everzwijn maar een Edelzwijn. Want wat Mugler en ik samen hebben, is dat ik dol ben op glitters en steentjes en multimaterialen out of the box.

Een zilveren pak. vol met “edelsteentjes”. Gedragen door een 4 potig everzwijn.

Specificaties

  • Bot, keramiek, nepedelsteentjes.

  • Kan los neergezet worden. 

  • Afmeting 34 x 34 x 38 cm

  • Prijs E 1600.00

“The noble boar”. The last in the series “inspired by Jeroen Bosch”. A serie that started from “converting 2 dimensional art into 3 dimensional”, but which quickly became something completely different. The things that I found on the streets and where my brain then ran away with:  the 3  dimensional art piece did not quit resembles the 2 dimensional source.

During the Via Tolosane, a walking mate found the top of this skull. The smelly piece of carcass secretly brought my me into the hotel and stripped of all that was perishable in the bidet.  

The rest of the skull is ceramic.

A Mugler exhibition completed the image in my head. Of course not simply a wild boar but a noble boar. Because what Mugler and I have together is that I love glitter and stones and multimaterials out of the box.

A silver suit. Full of "gems". Carried by a 4 legged wild boar.

 

Specifications

  • Bone, ceramic, jewelry.

  • Can be placed separately. 

  • Dimensions 34 x 34 x 38 cm

  • Price E 1600.00

bottom of page