top of page

Tussen hemel en aarde

Between heaven and earth

Tussen hemel en aarde, vliegt pup Chouffe, een ware dame op haar rug. Terrorpup luistert natuurlijk niet, doet wat ze wilt. Maar ach, de dame maakt het ook niks uit. We zien wel waar we terecht komen. Genieten is het. 

Specificaties

  • Materiaal: Keramiek, metaal, boomwortels

  • Kan los neergezet worden.

  • Afmetingen: 41 x 41 x 58 cm

  • Prijs: E 650.00

 

Pup Chouffe with a true lady on her back, flies between heaven and earth. Terrorpup does not listen, does what she wants. But hey, the lady doesn't care either. We'll see where we end up. It is enjoyment.

Specifications

  • Material: Ceramics, metal, tree roots

  • Can be placed separately.

  • Dimensions: 41 x 41 x 58

  • Price: E 650.00

bottom of page