top of page

Il Diablo.

Vanuit wederom een beeltenis van Jeroen Bosch. Uit het voorgeborchte. En als je dan brand in de hel, smelt je dan in het voorgeborchte? Want dat is wat er hier gebeurd. Terwijl de duivel het lichaam verlaat. Maar ook een metafoor: Geest en lichaam. Altijd dezelfde? Wie is dan het venijn? Niet voorspelbaar. Niets is wat het lijkt dat het is. 

 

Specificaties

  • Keramiek, nijlgansveren.

  • Afmetingen: 45 x 65 x 32 cm.

  • Los neer te zetten.

  • Prijs: E 475.-

From another image by Jeroen Bosch. From the limbo. And when you burn in hell, do you melt in the limbo? Because that's what happens here. While the devil leaves the body. But also a metaphor: Mind and body. Always the same? Who is the sting then? Unpredictable. Nothing is what it seems it is.

Mind and body. Always the same? Who is the devil then? Unpredictable. Nothing is what it seems.

 

Specs

  • Ceramics, Egyptian goose feathers.

  • Dimensions: 45 x 65 x 32 cm.

  • Set it down separately.

  • Can also be used on a base.

  • Price: E 475.-

bottom of page