La Diva

"La Diva". 

Vanuit een beeltenis van Jeroen Bosch vanuit "Het Voorgeborchte". Wanneer in mijn dierenartspraktijk een kat komt met een muizenstaartje vast tussen de tanden... en een vriendin-kunstenares haar vrouwelijkheid tekent... Dan is dat laatste goud waard en het eerste humor. En dat moet dan in keramiek. Natuurlijk.

 

Specificaties

  • pigmenten, engobes, glazuur, met leer, metaal, sieraden.

  • Kan los neergezet worden. 

  • Afmeting 45 cm hoog; 40 cm lang

  • Prijs: E 1800.00

"La Diva". From an image of Jeroen Bosch from "Het Geborchte". When a cat enters my veterinary clinic with a mouse tail stuck between her teeth ... and an artist friend draws her femininity ... Then the latter is worth gold and the first humor. And that must be made in ceramics. Of course.

Specifications

  • pigments, engobes, enamel, with leather, metal, jewelry.

  • Can be placed separately. 

  • Dimensions 45 cm; 40 cm

  • Price: E 1800.00