Le Danseur Magnific.

Naar aanleiding van een schets van J. Bosch. Juist de verscheidenheid maakt dat we zo mooi zijn als mens. Een hand, een klauw, een hoorn als haardracht, goud met leeuwenkoppen en vleugeltjes. Niet voor de verkoop. Deze blijft in eigen bezit.

 

Specificaties

  • Keramiek, Hoorn, Metaal.

  • Afmetingen: 37-30-53 cm

  • Vast op sokkel van meerpalenhout.

Following a sketch from J Bosch: It is the diversity that makes us as beautiful. A hand, a claw, a horn being hair, gold with lion heads and wings. Not for sale. This one stays in own possession.

 

Specs

  • Ceramic, Horn, Metal.

  • Dimensions 37-30-53 cm.

  • Fixed on a pedestal made of bollard wood.