La cocotte.

Een metafoor vanuit een schets van Jheronimus Bosch: de macht van de vrouw, de prostitutie uitgebeeld in het berijden van een molensteen, het dragen van sporen, het spintouw, de kan en de mand en de bokkenpoot: ze horen er allemaal bij. Een neerlandse Cocotte in een Japanse Kimono. De Cocotte is een met haar molensteen.

 

Specificaties

  • Diverse materialen, hout, touw en natuurlijk geglazuurd keramiek.

  • Deze wordt geleverd op een Belgische hardstenen Sokkel.

  • 2 Pinnetjes in het molenwiel passen in de sokkel.

  • Afmeting 120 x 30 x 47 cm.

  • Prijs: E 550.00

A metaphor from a sketch by Hieronymus Bosch: the power of women, the prostitution portrayed in riding a millstone, the wearing of spurs, the spinning rope, the jug and the basket and the goat's leg: they are all part of it. A Dutch Cocotte in a Japanese Kimono. The Cocotte is one with its millstone.

 

Specs

  • Various materials, wood, rope and of course glazed ceramics.

  • This is supplied on a Belgian hard stone base.

  • 2 pins in the mill wheel fit into the base.  

  • Dimensions 120 x 30 x 47 cm.

  • Price: E 550.00